Framtidens utbildning

Vi lever i en tid av allt snabbare förändring som ställer helt nya krav på individen, på samhället och på arbetsgivaren och med det följer en förväntan att vi som vuxna måste ”lära om” och ”lära nytt”. Anders Hvarfner, Intendias koncernchef, och Hans-Petter Nygård, ansvarig för fag- och yrkesskolor Intendia Norge, ger sin syn på detta och bjuder samtidigt in arbetsgivare till dialog.

0 Read More

Från IQ och EQ till LQ

På en kunskapsintensiv arbetsmarknad har kraven på individens förmåga att både lära nytt och lära om (LQ) ökat markant. Stora delar av utbildningssystemet står dock kvar på samma ruta och möter nya behov med gamla lösningar. Intendias koncernchef Anders Hvarfner pekar på ett tydligt exempel, SFI-undervisningen. Där har goda intentioner satt stopp för det forskningen lyfter som avgörande framgångsfaktorer för vuxnas lärande – direkt tillämpning, motivation och vikten av kontext i läromiljön.

0 Read More