Intendia Start Slide 2

Intendia är länken mellan individens
kompetensutveckling och näringslivets
behov av kompetensförsörjning.

Vårt fokus ligger alltid på att rusta individen
för dagens och morgondagens arbetsmarknad
till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde.

Intendia Start Slide 2

Intendia är länken mellan
individens kompetensutvecklings
och näringslivet behov av
kompetensförsörjning.

Vårt fokus ligger alltid på att
rusta individen för dagens
och morgondagens arbetsmarknad
till nytta för samhälle, näringsliv
och den enskilde.

Välkommen till Intendia

Intendia är en ledande utbildningskoncern med verksamhet i Sverige och Norge. Varje år utbildas och utvecklas över 40.000 elever och deltagare hos oss.

Vårt fokus ligger alltid på att rusta individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde. Vi ger våra elever och deltagare förutsättningar att bygga vidare på tidigare erfarenheter och förstärka sin kompetens så att nya möjligheter öppnas – det kan handla om ett nytt jobb, ett karriärskifte eller steget in på arbetsmarknaden.

Quote

”Vi bidrar till att stärka arbetsgivarens konkurrenskraft samtidigt som våra studenter och deltagare ges möjlighet att utveckla sin kompetens – på väg mot nya mål i livet.”

– Anders Hvarfner, koncernchef Intendia

Välkommen till Intendia

Intendia är en ledande utbildningskoncern med verksamhet i Sverige och Norge. Varje år utbildas och utvecklas över 40.000 elever och deltagare hos oss. Vårt fokus ligger alltid på att rusta individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde. Vi ger våra elever och deltagare förutsättningar att bygga vidare på tidigare erfarenheter och förstärka sin kompetens så att nya möjligheter öppnas – det kan handla om ett nytt jobb, ett karriärskifte eller steget in på arbetsmarknaden.

Namnet Intendia har sin grund i det latinska ordet intentio, som betyder syfte eller avsikt. Namnet är därmed en välkommen påminnelse om att vi alltid har ett tydligt syfte med det vi gör.

Våra verksamheter

Intendia består av sju starka och självständiga varumärken i Sverige och Norge, alla med sin unika inriktning och historia.