Treider är en norsk yrkesskola inom administration, handel och design. Studierna bedrivs i klassrum på dag- eller kvällstid. Ett flertal utbildningar bedrivs också på distans. Målsättningen är alltid att studenterna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och kunna gå direkt ut i arbete efter avslutade studier. En förutsättning för att lyckas är ett nära samarbete med näringslivet som säkerställer att skolan bibehåller en professionell och dynamisk miljö till nytta för både studenter och norskt näringsliv.

Läs mer om Treider »

Treider