JobLearn är etablerat på över 20 orter i Norge och bidrar till att skapa ett mer inkluderande samhälle genom kompetensutveckling och olika typer av insatser för att underlätta inträde på, och matchning mot, arbetsmarknaden. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med näringslivet för att alltid möta arbetsmarknadens behov av kompetens. JobLearn är därför en stark partner för den som vill komma in på arbetsmarknaden eller byta jobb.

Läs mer om JobLearn »

Joblearn