Iris finns på ett 50-tal orter i Sverige och erbjuder olika typer av funktionsstärkande insatser men även insatser för att underlätta integration i samhället samt matchning mot arbetsmarknaden. Målet är alltid att hjälpa fler individer att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Som den ledande aktören, och med lång historik och erfarenhet, bidrar Iris i nära samarbete med näringslivet till ett samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Läs mer om Iris »

Iris