NKI

NKI är en norsk ledande aktör inom distansutbildning och har sin spetskompetens inom yrkesutbildningar.

MedLearn

MedLearn är Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg och hälsa.

Junglemap

Junglemap erbjuder en innovativ möjlighet att distribuera utbildningar på ett enkelt och kraftfullt sätt.

JobLearn

JobLearn är etablerat på över 20 orter i Norge och bidrar till att skapa ett mer inkluderande samhälle.

Iris

Iris finns på över 70 orter i Sverige och erbjuder olika typer av funktionsstärkande insatser.