Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Om oss

Intendia är en ledande utbildningskoncern med verksamhet i Sverige och Norge och omfattar sju starka och självständiga varumärken. Varje år utbildas och utvecklas över 40.000 elever och deltagare hos oss.

Vårt fokus ligger alltid på att rusta individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde. Vi ger våra elever och deltagare förutsättningar att bygga vidare på tidigare erfarenheter och förstärka sin kompetens så att nya möjligheter öppnas – det kan handla om ett nytt jobb, ett karriärskifte eller steget in på arbetsmarknaden.

Namnet Intendia har sin grund från det latinska ordet intentio, som betyder syfte eller avsikt. Namnet är därmed en välkommen påminnelse om att vi alltid har ett tydligt syfte med det vi gör.

Quote

”Medarbetarnas mångfald säkerställer att våra elever och deltagare möter en balans av bred och djup kompetens för att kunna ta nästa steg i livet.”

Medarbetare

Grundstenen i vår verksamhet är våra medarbetare. Vi lägger stort fokus på att rekrytera exeptionella medarbetare med de unika förmågor, kvaliteter och kompetenser som krävs för det specifika uppdraget.

Inom verksamheten återfinns alltifrån ämneslärare, specialpedagoger och beteendevetare men också många duktiga ledare och specialister. De väljer att arbeta inom Intendia för möjligheten att bidra med sina kompetenser i en komplex verksamhet som varje dag möter viktiga samhällsutmaningar.

Medarbetarnas mångfald gällande bakgrund, kompetensområde, kön, nationalitet och personlighet säkerställer att våra elever och deltagare möter en balans av bred och djup kompetens för att kunna ta nästa steg i livet. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Quote

”Medarbetarnas mångfald säkerställer att våra elever och deltagare möter en balans av bred och djup kompetens för att kunna ta nästa steg i livet.”

Medarbetare

Grundstenen i vår verksamhet är våra medarbetare. VI lägger stort fokus på att rekrytera exeptionella medarbetare med de unika förmågor, kvaliteter och kompetenser som krävs för det specifika uppdraget.

Inom verksamheten återfinns alltifrån ämneslärare, specialpedagoger och beteendevetare men också många duktiga ledare och specialister. De väljer att arbeta inom Intendia för möjligheten att bidra med sina kompetenser i en komplex verksamhet som varje dag möter viktiga samhällsutmaningar.

Medarbetarnas mångfald gällande bakgrund, kompetensområde, kön, nationalitet och personlighet säkerställer att våra elever och deltagare möter en balans av bred och djup kompetens för att kunna ta nästa steg i livet. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Ledning

I koncernledningen finns representation från de olika verksamheterna. Det ger unika möjligheter till konstruktivt nytänkande och innovation över bolagsgränserna samt förädling av redan väl fungerande verksamheter.

Intendia Utbildning Norge

Intendia Utbildning Norge

Styrelse

Styrelseordförande
Nicolai H. Løvenskiold

Ledamöter
Øivind Brath Ingerø
Lars Buer
Stein Jacob Frisch

  • Nicolai H Løvenskiold
    Nicolai H Løvenskiold Styrelseordförande

Quote

”Det perfekta mötet mellan ideella och kommersiella krafter.”

Ägare

Intendia Group ägs av Anthon B Nilsen och Reidar og Gunnar Holsts legat.

Reidar og Gunnar Holsts legat syfte är att tilldela medel för välgörande ändamål. Stiftelsens kapital består av aktier i Anthon B Nilsen AS. Från avkastningen distribueras årliga medel till icke-statliga organisationer och välgörenhetsprojekt med fokus på insatser för barn och ungdomar. Stiftelsen har sin egen styrelse som förvaltar stiftelsens medel.

Etiska riktlinjer

Intendias etiska riktlinjer är grunden för en sund företagskultur som skapar motivation och stolthet. Vi strävar efter att alltid agera professionellt och med hög moral och etik. Många gånger möter vi utmaningar i vardagen som kräver eftertanke. De etiska riktlinjerna omfattar samtliga medarbetare i koncernen och det är vars och ens skyldighet att förstå, acceptera och efterleva dem i vardagen.

Ladda ner våra etiska riktlinjer Open in new window

Värdegrund

Inom Intendia återfinns tolv unika varumärken som förenas genom en stark värdegrund. Våra grundvärderingar har sedan starten styrt hur vi agerar i vår relation till såväl kunder och samarbetspartners som medarbetare och andra aktörer i samhället.

Vi har en grundmurad tro på alla människors lika värde och att individens kompetensutveckling är grunden till ett långsiktigt hållbart samhälle. Allt vårt arbete utgår ifrån våra fyra gemensamma värdeord:

Långsiktighet

För oss handlar långsiktighet om att alltid arbeta med målet i sikte. Vi rustar individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde individen. Varje dag bidrar vi till att göra samhället lite bättre. Tillsammans är vi med och formar framtiden.

Integritet

Integritet är för oss strakt förknippat med att vara ärliga och stå upp för det som är rätt. Vi visar respekt för våra löften och åtaganden. Vi håller vad vi lovar. Ibland blir det fel trots goda intentioner. Då ber vi snabbt om ursäkt och rättar till det som gjorts fel.

Noggrannhet

Exakthet och kvalitet – det är vad nogrannhet handlar om för oss. Vår ambition är att göra rätt från början men också att varje dag göra det lilla extra. Vårt gemensamma kvalitetsarbete ligger till grund för att vi alltid möter våra kunders krav och önskemål på ett relevant sätt samt lägger grunden för utveckling och framtida investeringar.

Innovation

Vi drivs av att tänka nytt och utmana gamla sanningar. Vi är kreativa och nyskapande. Vår strävan är att alltid ligga steget före när det gäller att skapa nya möjligheter för såväl våra elever och samarbetspartners som för våra medarbetare. Vår nyfikenhet gör oss öppna för nya möjligheter och hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

”Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.”