Intendias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge ägare, investerare och analytiker en god förståelse för verksamheten. Vi presenterar bolaget och dess finansiella utveckling bland annat genom vår årsredovisning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Kaunitz, Ekonomidirektör Intendia Group
mikael.kaunitz@intendiagroup.com

Finansiell information