Intendia Start Slide 2

Intendia er koblingen mellom individets
kompetanseutvikling og næringslivets
behov for kompetansetilførsel.

Fokuset vårt ligger alltid på å ruste individet
for dagens og morgendagens arbeidsmarked til fordel
for samfunnet, næringslivet og den enkelte.

Intendia Start Slide 2

Intendia er koblingen
mellom individets
kompetanseutvikling
og næringslivets
behov for kompetansetilførsel.

Fokuset vårt ligger alltid
på å ruste individet
for dagens og morgendagens
arbeidsmarked til fordel
for samfunnet, næringslivet
og den enkelte.

Velkommen til Intendia

Intendia er et ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Hvert år blir over 40 000 studenter utdannet og utviklet hos oss.

Fokuset vårt ligger alltid på å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked til fordel for samfunnet, næringslivet og den enkelte. Vi gir studentene og deltakerne våre muligheten til å bygge på tidligere erfaringer og styrke deres ferdigheter slik at nye muligheter åpnes – det kan være en ny jobb, en karriereendring eller å tre inn i arbeidsmarkedet.

Intendia består av syv sterke og selvstendige merkevarer, hver med sitt unike fokus og historie.

Våre virksomheter

Intendia består av syv sterke og selvstendige merkevarer i Sverige og Norge, hver med sitt unike fokus og historie. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.