Intendia Start Slide 2

Intendia er koblingen
mellom individets
kompetanseutvikling
og næringslivets
behov for kompetansetilførsel.

Fokuset vårt ligger alltid
på å ruste individet
for dagens og morgendagens
arbeidsmarked til fordel
for samfunnet, næringslivet
og den enkelte.

Velkommen til Intendia

Intendia er et ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Hvert år blir over 40 000 studenter utdannet og utviklet hos oss.

Fokuset vårt ligger alltid på å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked til fordel for samfunnet, næringslivet og den enkelte. Vi gir studentene og deltakerne våre muligheten til å bygge på tidligere erfaringer og styrke deres ferdigheter slik at nye muligheter åpnes – det kan være en ny jobb, en karriereendring eller å tre inn i arbeidsmarkedet.

Quote

«Vi bidrar til å styrke arbeidsgivernes konkurranseevne samtidig som studentene og deltakerne våre gis muligheten til å utvikle sine ferdigheter – på vei mot nye mål i livet.»

– Anders Hvarfner, konsernsjef Intendia

Vlogg: Fremtidens utdanning
Vi lever i en tid i stadig endring, som stiller helt nye krav til individet, samfunnet og arbeidsgivere. Med det følger en forventning om at vi som voksne mennesker må lære nye ting og oppdatere kunnskapen vår. Anders Hvarfner, Intendias konsernsjef og Hans-Petter Nygård, ansvarlig for fag- og yrkesskoler Intendia Norge, deler sitt syn på dette og inviterer samtidig arbeidsgivere til en dialog.

Våre virksomheter

Intendia består av 12 sterke og selvstendige merkevarer i Sverige og Norge, hver med sitt unike fokus og historie. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.