Intendia består av elva sterke og selvstendige merkevarer, hver med sitt unike fokus og historie.

Intendia består av elva sterke og selvstendige merkevarer, hver med sitt unike fokus og historie.

Vår virksomhet

Intendia er et ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert på mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Bjørknes Privatskole

Bjørknes Privatskole i Oslo har lang erfaring med å tilby videregående opplæring.

Competens

Competens tilbyr grunnskole og videregående voksenopplæring for voksne i Sverige som har avsluttet skolegangen.

Iris

Iris er på over 70 steder i Sverige og tilbyr ulike typer funksjonsforbedrende tiltak.

JobLearn

JobLearn er etablert på mer enn 20 steder i Norge og bidrar til å skape et mer inkluderende samfunn.

Junglemap

Junglemap byr på en nyskapende mulighet til å distribuere utdanning på en enkel og kraftfull måte.

MedLearn

MedLearn er Sveriges ledende utdanningsselskap innen pleie, omsorg og helse.

NKI

NKI er en norsk ledende aktør innen studier på nett og har sin toppkompetanse innen yrkesopplæring.

Treider

Treider er en norsk skole som tilbyr korte direkte yrkesrettede utdanninger innen administrasjon, handel og design.