Iris

Iris er på over 70 steder i Sverige og tilbyr ulike typer funksjonsforbedrende tiltak.

JobLearn

JobLearn er etablert på mer enn 20 steder i Norge og bidrar til å skape et mer inkluderende samfunn.

Junglemap

Junglemap byr på en nyskapende mulighet til å distribuere utdanning på en enkel og kraftfull måte.

MedLearn

MedLearn er Sveriges ledende utdanningsselskap innen pleie, omsorg og helse.

NKI

NKI er en norsk ledende aktør innen studier på sted og nett, og har sin toppkompetanse innen yrkesopplæring.