JobLearn er etablert på mer enn 20 steder i Norge og bidrar til å skape et mer inkluderende samfunn gjennom kompetanseutvikling og ulike typer tiltak for å legge til rette for å komme inn i, og matche, arbeidsmarkedet. Virksomheten drives i tett samarbeid med næringslivet for alltid å møte arbeidsmarkedets behov for kompetanse. JobLearn er derfor en sterk partner for de som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet eller bytte jobb.

Les mer om JobLearn »

Joblearn