Iris er på over 50 steder i Sverige og tilbyr ulike typer funksjonsforbedrende tiltak, men også tiltak for å legge til rette for integrering i samfunnet, samt matching mot arbeidsmarkedet. Målet er alltid å hjelpe flere personer inn på det vanlige arbeidsmarkedet. Gjennom et tett samarbeid med næringslivet bidrar Iris, som en ledende aktør med lang historie og erfaring, til et samfunn med redusert arbeidsledighet og økt integrasjon.

Les mer om Iris »

Iris