Competens tilbyr grunnskole og videregående voksenopplæring for voksne i Sverige som av ulike grunner har avsluttet skolegangen. Gjennom skolens tilbud kan elevene komplettere eller få høyere karakterer for deretter å søke på yrkesprogrammer, universiteter og høyskoler. Svensk for innvandrere (SFI) er også en stor del av tilbudet til Competens. I tillegg tilbyr Competens en rekke arbeidsmarkedsopplæringsprogrammer.

Les mer om Competens »

Competens