Bjørknes Privatskole i Oslo har lang erfaring med å tilby videregående opplæring innen generelle, administrative og økonomiske fag. På Bjørknes Privatskole gis elevene mulighet til å forbedre sine eksisterende karakterer fra videregående skole og komplettere med nye fag for å få tilgang til høyere utdanning. Studiene gjennomføres som klasserom- og fjernundervisning.

Les mer om Bjørknes Privatskole »

Bjørknes Privatskole