Hvor godt vi lykkes med mandatet vårt, vil avgjøre hvordan både individer og samfunnet har det i lang tid fremover.

Hvor godt vi lykkes med mandatet vårt, vil avgjøre hvordan både individer og samfunnet har det i lang tid fremover.

Om oss

Intendia er et ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge og omfatter syv sterke og selvstendige merkevarer. Hvert år blir over 30 000 studenter utdannet og utviklet hos oss. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert på mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Fokuset vårt ligger alltid på å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked til fordel for samfunnet, næringslivet og den enkelte. Vi gir studentene og deltakerne våre muligheten til å bygge på tidligere erfaringer og styrke deres ferdigheter slik at nye muligheter åpnes – det kan være en ny jobb, en karriereendring eller å tre inn i arbeidsmarkedet.

Navnet Intendia har sin opprinnelse fra det latinske ordet intentio, som betyr formål eller hensikt. Navnet er derfor en velkommen påminnelse om at vi alltid har et klart formål med det vi gjør.

Intendia Group, eies av Anthon B Nilsen AS som største aksjonær med 59 prosent av aksjene, og Reidar og Gunnar Holsts Legat med 38 prosent av aksjene.

Anthon B Nilsen er et familieeid investeringsselskap som drives av skapertrang – en trang til å utvikle selskaper som tilbyr løsninger på oppgaver som skaper verdier for samfunnet.  Selskapet har en 140 år lang historie, og er i dag aktivt innen utdanning og arbeidsmarkedstjenester, samt eiendomsutvikling.

I 1976, ble Reidar og Gunnar Holsts legat stiftet av etterkommerne etter Anthon Bernhard Nilsen, grunnleggeren av Anthon B Nilsen AS, som en allmennyttig stiftelse. Legatets formål, er å bruke avkastningen på sin formue til å tildele midler til veldedige formål, i særdeleshet til organisasjoner og prosjekter som fokuserer på tiltak for barn og unge.

Quote

«Medarbeidernes mangfold sikrer at våre studenter og deltakere blir møtt med en balanse av bred og dyp kompetanse for å ta et skritt videre i livet.»

Medarbeidere

Hjørnesteinen i virksomheten er våre ansatte. Vi legger stor vekt på å rekruttere eksepsjonelle medarbeidere med de unike evner, kvaliteter og kompetanser som kreves for det spesifikke oppdraget.

I virksomheten er det forelesere, spesialpedagoger og atferdsforskere, men også mange dyktige ledere og spesialister. De velger å jobbe innenfor Intendia for å få muligheten til å bidra med sine ferdigheter i en kompleks virksomhet som møter viktige sosiale utfordringer hver dag.

Medarbeidernes mangfold i form av bakgrunn, kompetanseområde, kjønn, nasjonalitet og personlighet sikrer at våre studenter og deltakere blir møtt med en balanse av bred og dyp kompetanse for å ta et skritt videre i livet. Hvor godt vi lykkes med mandatet vårt, vil avgjøre hvordan både individer og samfunnet har det i lang tid fremover.

Quote

«Medarbeidernes mangfold sikrer at våre studenter og deltakere blir møtt med en balanse av bred og dyp kompetanse for å ta et skritt videre i livet.»

Medarbeidere

Hjørnesteinen i virksomheten vår er våre ansatte. Vi legger stor vekt på å rekruttere eksepsjonelle medarbeidere med de unike evner, kvaliteter og kompetanser som kreves for det spesifikke oppdraget.

I virksomheten er det forelesere, spesialpedagoger og atferdsforskere, men også mange dyktige ledere og spesialister. De velger å jobbe innenfor Intendia for å få muligheten til å bidra med sine ferdigheter i en kompleks virksomhet som møter viktige sosiale utfordringer hver dag.

Medarbeidernes mangfold i form av bakgrunn, kompetanseområde, kjønn, nasjonalitet og personlighet sikrer at våre studenter og deltakere blir møtt med en balanse av bred og dyp kompetanse for å ta et skritt videre i livet. Hvor godt vi lykkes med mandatet vårt, vil avgjøre hvordan både individer og samfunnet har det i lang tid fremover.

Ledelse

I konsernledelsen er det representanter fra de ulike virksomhetene. Det gir unike muligheter for konstruktiv nytenkning og innovasjon på tvers av bedriftens grenser, samt forbedring av allerede velfungerende virksomheter.

Intendia Utdanning Norge

Intendia Utdanning Norge

Styre

Styrets leder
Nicolai H. Løvenskiold

Medlemmer
Øivind Brath Ingerø
Lars Buer
Stein Jacob Frisch

  • Nicolai H Løvenskiold
    Nicolai H Løvenskiold Styrets leder

Quote

”Det perfekte møtet mellom idealistiske og kommersielle krefter.”

Eiere

Intendia Group eies av Anthon B Nilsen AS og Reidar og Gunnar Holsts legat.

Reidar og Gunnar Holsts legat formål er å tildele midler til veldedige formål. Stiftelsens kapital består av aksjer i Anthon B Nilsen AS. Fra avkastningen fordeles årlige midler til frivillige organisasjoner og veldedighetsprosjekter som fokuserer på tiltak for barn og ungdom. Stiftelsen har eget styre som forvalter stiftelsens midler.

Etiske retningslinjer

Intendias etiske retningslinjer er grunnlaget for en sunn bedriftskultur som skaper motivasjon og stolthet. Vi streber etter alltid å opptre profesjonelt og med høy moral og etikk. Mange ganger møter vi utfordringer i hverdagen som krever refleksjon. De etiske retningslinjene dekker samtlige medarbeidere i konsernet, og det er hver og en sin plikt å forstå, akseptere og overholde de i hverdagen.

Last ned våre etiske retningslinjer Etiske regler

Värdegrund

Inom Intendia återfinns tolv unika varumärken som förenas genom en stark värdegrund. Våra grundvärderingar har sedan starten styrt hur vi agerar i vår relation till såväl kunder och samarbetspartners som medarbetare och andra aktörer i samhället.

Vi har en grundmurad tro på alla människors lika värde och att individens kompetensutveckling är grunden till ett långsiktigt hållbart samhälle. Allt vårt arbete utgår ifrån våra fyra gemensamma värdeord:

Långsiktighet

För oss handlar långsiktighet om att alltid arbeta med målet i sikte. Vi rustar individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde individen. Varje dag bidrar vi till att göra samhället lite bättre. Tillsammans är vi med och formar framtiden.

Integritet

Integritet är för oss strakt förknippat med att vara ärliga och stå upp för det som är rätt. Vi visar respekt för våra löften och åtaganden. Vi håller vad vi lovar. Ibland blir det fel trots goda intentioner. Då ber vi snabbt om ursäkt och rättar till det som gjorts fel.

Noggrannhet

Exakthet och kvalitet – det är vad nogrannhet handlar om för oss. Vår ambition är att göra rätt från början men också att varje dag göra det lilla extra. Vårt gemensamma kvalitetsarbete ligger till grund för att vi alltid möter våra kunders krav och önskemål på ett relevant sätt samt lägger grunden för utveckling och framtida investeringar.

Innovation

Vi drivs av att tänka nytt och utmana gamla sanningar. Vi är kreativa och nyskapande. Vår strävan är att alltid ligga steget före när det gäller att skapa nya möjligheter för såväl våra elever och samarbetspartners som för våra medarbetare. Vår nyfikenhet gör oss öppna för nya möjligheter och hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

«Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.»