Kompetanseutvikling – rett på bunnlinja!

 In Bedrift

De aller fleste er enige om at kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig. Fokus på definerte og klassiske utdanningsløp, har lenge stått sterkt – mens begrepet «livslang læring» nå får stadig bedre fotfeste. Men – kontinuerlig kompetanseutvikling koster! Næringslivet må veie kostander forbundet med kompetanseutvikling av sine ansatte, opp mot «oppsidene» dette har – med andre ord «bunnlinjeeffekten». Denne effekten kan imidlertid være krevede å måle, og kan være et resultat av en rekke andre faktorer. Dessuten er det en rekke «kostander» som ofte ikke tas med i regnestykkene, herunder bl.a. turnover.

Mange oppgir muligheten for kontinuerlig kompetanseutvikling som en svært viktig faktor for å søke jobb – og ikke minst – for å bli værende hos eksisterende arbeidsgiver. I tillegg til å være en viktig faktor for å opprettholde effektivitet og konkurransekraft, er kompetanseutvikling med andre ord viktig for et selskaps attraktivitet.

Denne utviklingen innebærer at man må ta stilling til om man har råd til ikke å satse på kompetanseutvikling? Det er også viktig å spørre seg om kompetanseutviklingsaktivitetene har den effekten man ønsker og håper på? Dette kan være krevende å måle – men ikke umulig. Det er ulike måter å måle «return on education» på – men det fordrer at man designer opplæringstiltakene på en slik måte at de er relevante – og målbare.

Det er helt avgjørende at næringsliv og utdanningsinstitusjoner kommer sammen for å imøtekomme disse utfordringene. Vi må utvikle kompetanseutviklingstiltak som er målbare – og gir positiv effekt på bunnlinjen.

Vi i Intendia ønsker å utvikle samarbeid med næringslivsaktører – for å i samarbeid å utvikle fleksible og tilpassede kompetanseløp. Kontakt oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Siste aktuelle saker

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.