Intendias finansielle kommunikasjon skal preges av åpenhet, relevans og grundighet for å gi eierne, investorer og analytikere en god forståelse av virksomheten. Vi presenterer selskapet og dets økonomiske utvikling gjennom vår årsrapport.

For ytterligere informasjon kontakt:
Kjell Ørnulv Hallbing, Økonomidirektør Intendia Group
kjell.ornulv.hallbing@intendiagroup.com

Finansiell information