Digital læring – tilstrekkelig effekt?

 In Bedrift

Bruk av digital læring – og effekten av dette – har ofte vært gjenstand for diskusjon. Nå som store deler av Norge har vært rammet av korona-pandemien, har mange måttet flytte både arbeid og utdanning over på digitale flater. Dette har påvirket den alminnelige oppfatningen om at digitale virkemidler i stor grad er utilstrekkelige. Men – oppnår man god nok læringseffekt av digital læring alene?

For å besvare dette, må bildet nyanseres. Formidling av «informasjon» – med andre ord ren formidling og læring av teoretisk kunnskap, kan langt på vei digitaliseres. Det kan faktisk hevdes at denne formen for læring er mer fleksibel – all den tid den er mer uavhengig av tid og sted.

Når det gjeldes «forståelse» av innlært teoretisk kompetanse, er det også utviklet en rekke digitale verktøy som langt på vei sikrer dette på en like god måte som tradisjonelle oppgaver, prøver, eksamener, osv. Et nylig avsluttet prosjekt hos NKI, viste at ved bruk av «spillbasert» digital læring, oppnådde elevene bedre resultater enn ved tradisjonell klasseromsundervisning. Når det gjelder mer praktiske og kreative emner, vil imidlertid digitale løsninger ofte komme til kort. Her bør læringen gjennomføres i en mest mulig virkelighetsnær arbeidssituasjon. Her vil utdanningsinstitusjonene komme til kort uten tett samarbeid med næringslivet. Optimal læringseffekt fordrer derfor en god balanse av digitale virkemidler og fysiske samlinger, samt tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Vi i Intendia ønsker å utvikle samarbeid med næringslivsaktører – for i samarbeid å utvikle fleksible og tilpassede kompetanseløp. Kontakt oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Siste aktuelle saker

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.