Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI

Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI, og utviklet digitale kurs for egne ansatte og samarbeidspartnere. Kursene vil bli tilgjengeliggjort gjennom Happy Homes Digital Academy som er [...]

0

Hotell- og reiselivsnæringen opplever krevende tider. Dette er tiden for å tenke kompetanseutvikling og innovasjon!

Hotell- og reiselivsnæringen opplever et sviktende marked som følge av koronarestriksjoner – både innenlands og internasjonalt. Det er krevende å spå når situasjonen vil endre seg, og hvordan den [...]

0

Læring for næring – dagens utdanningssystem må utfordres!

Norsk næringsliv opplever stort behov for faglært kompetanse. Økt endringstakt og behov for økt omstillingsevne, utfordrer dagens utdanningssystem. I mange tilfeller evner ikke dagens [...]

0

Lange læringsløp møter ikke nødvendigvis næringslivets behov alene

Økt endringstakt og behov for økt omstillingsevne utfordrer dagens utdanningssystem. Tidligere opplevde vi større teknologiske innovasjoner med noen års mellomrom (video, mobiltelefon, Internett, [...]

0

Kompetanseutvikling – rett på bunnlinja!

De aller fleste er enige om at kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig. Fokus på definerte og klassiske utdanningsløp, har lenge stått sterkt – mens begrepet «livslang læring» nå får stadig [...]

0

Digital læring – tilstrekkelig effekt?

Bruk av digital læring – og effekten av dette – har ofte vært gjenstand for diskusjon. Nå som store deler av Norge har vært rammet av korona-pandemien, har mange måttet flytte både arbeid og [...]

0

Intendia satser tungt på tettere samarbeid med næringslivet

Hans-Petter Nygård, som kommer fra stillingen som Administrerende direktør for en rekke av merkevarene i Intendia, går nå inn i rollen som ansvarlig for konsernets satsing mot bedriftsmarkedet. – [...]