6 av 10 bedrifter har et udekket

kompetansebehov

– NHOs kompetansebarometer 2019

Kompetanseutvikling

Vi mener at den mest effektive måten å tilføre ny kompetanse på, er å investere i humankapitalen. Strategisk kompetanseutvikling, driver bedriftens innovasjons- og omstillingskraft.

Ved å benytte de nyeste og mest fleksible verktøyene innen digital læring, kan vi bidra med kompetanseutvikling til dine ansatte. Som en del av et ledende utdanningsmiljø i Norge og Sverige, tilbyr vi en bred faglig kursportefølje fra de beste tilbyderne i markedet.

Dette gjør at vi raskt kan skreddersy og levere kompetanseøkende tjenester tilpasset din bedrifts behov. Vi har 4 hovedkonsepter som hjelper bedrifter med kompetanseutvikling.

01.

Digitale verktøy

Vi benytter de nyeste og mest fleksible verktøyene innen digital læring, med fokus på pedagogikk, for å sikre at våre studenter og kursdeltakere når sine mål.  Dette gjør at vi kan tilpasse løsningen til den enkelte bedrifts behov, for å sikre optimalt læringsutbytte. I våre læringsplattformer legger vi til rette for pedagogisk læring gjennom blant annet gamification, skillbased learning og social learning. Vi leverer plattformen – og din bedrift bidrar i utvikling av internkurs sammen med våre eksperter.

02.

Tilpassede kurs

Vi leverer kurs fra vår portefølje, eller kan tilpasse og skreddersy kursinnholdet til  bedriftens behov. Dette sikrer at dere som bedrift, får den kompetansen dere trenger.

03.

Kompetansepartner

Som kompetansepartner, kan du enten tilby egne kurs tilpasset din bedrift, eller ha tilgang til vår kursportefølje. I begge tilfeller bruker dere våre læringsverktøy og kan lage deres eget «akademi», der du kan følge de ansattes progresjon. Dette gjør at dere kan lage en kompetanseplan, som sikrer at dere har den kompetansen dere trenger – hele tiden.

04.

Omstilling

Opplæring kan være en utfordring i omstillings- og transformasjonsprosjekter. Med oss som kompetansepartner, får du hjelp til å sette digitale verktøy og læring i system med strategi, rådgivning og forvaltning.

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt