Vi bistår bedrifter med å søke om kompetansepluss støtte, og kan levere et bredt utvalg av opplæringsløp og utdanninger som hever grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen.

Tilskuddsordningen dekker opplæring innen områdene arbeid, frivillighet og fagopplæring:

  • Kompetansepluss arbeid,gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsgiver og kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.
  • Kompetansepluss frivillighet,gir midler til kurs i grunnleggende ferdigheter knyttet til aktiviteter i frivilligheten. Kompetansepluss frivillighet, skal gi et tilbud til deltakere på en annen læringsarena enn arbeidsplassen.
  • Kompetansepluss fagopplæring,gir midler for å kunne tilby ufaglærte voksenopplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat.