Innovasjon Norge tilbyr ulike finansieringsordninger, både tilskudd og lån. Tilskudd brukes primært til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig, og teknisk risiko er høy.

Innovasjon Norge vektlegger prosjektets innovasjonsgrad, og hvorfor løsningen som skal utvikles er bedre, sammenlignet med dagens løsninger. Prosjektet skal bidra til verdiskaping, dekke et behov i samfunnet/markedet og styrke selskapet.

En bedrifts evne til å skape innovasjon, krever ofte tilskudd av ny kompetanse og opplæring innen nye fagområder – Vi kan bistå med å kartlegge kompetansebehovet, og bidra med løsninger for å sikre nødvendig kompetanseløft.

En bedrifts evne til å skape innovasjon krever ofte tilskudd av ny kompetanse og opplæring innen nye fagområder – Vi kan bistå med å kartlegge kompetansebehovet og bidra med løsninger for å sikre nødvendig kompetanseløft.