Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.
I forbindelse med corona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Bedrifter med omstillingsproblem kan søke om tilskudd. Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

BIO tilskudd innvilges til bedrifter i hovedsak når det:

  • Øker innovasjonsgrad og innovasjonsevne
  • Styrker ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
  • Sikrer utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
  • Øker datasikkerheten
  • Bidrar til endring og etablering av nye produkter, tjenester eller markeder
  • Øker norskkunnskapen til arbeidstakerne
  • Øker bedriftens evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020

Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside.

Vi bistår bedrifter med å søke om tilskudd og beskrivelsen av opplæringens teoretiske innhold og praktisk gjennomføring. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.