Vi tilbyr et bredt spekter av studier og kurs innen fagområdet transport og logistikk. Studiene er praktisk orientert og tilbys som ulike kurs, bl.a. grunnutdanning yrkessjåførbevis for person- og godstransport, praktisk logistikk, drift og oppbygging av lager og terminaler mm.

Våre studier er svært fleksible, og kursopplegget kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Studiene kan tas enten som rene nettstudier, eller som nettstudier med samlinger. Her tilpasser vi opplegget etter den enkelte bedrifts ønsker.

Virksomheter som tilbyr studier innen transport og logistikk

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt