Vi tilbyr et bredt spekter av studier og kurs innen dette fagområdet. Studiene har fokus på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver, og gir økte ferdigheter innen bl.a. grunnleggende og videregående kunnskaper innen regnskap, økonomisk planlegging og analyse, økonomistyring, prissetting og kalkulasjon mm.

Våre studier er svært fleksible, og kursopplegget kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Studiene kan tas enten som rene nettstudier, eller som nettstudier med samlinger. Her tilpasser vi opplegget etter den enkelte bedrifts ønsker.

Virksomheter som tilbyr studier innen økonomi og regnskap

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt