Vi tilbyr et bredt spekter av studier og kurs innen dette fagområdet. Studiene har fokus på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver, og gir økte ferdigheter innen bl.a. relasjonsledelse, prosjektledelse, kundeservice, juridiske emner og engelsk.

Innen dette fagområdet tilbyr vi mer 50 kurs og fagskoleutdanninger. Studiene har fokus på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver, og gir økte ferdigheter innen bl.a. relasjonsledelse, prosjektledelse, kundeservice, HMS, juridiske emner og engelsk. Alle kurs er i kontinuerlig utvikling i samarbeid med næringslivet. Dette sikrer at innholdet er oppdatert, og dekker behovene i den aktuelle bransjen.

Om det er ønskelig å kun ta ett eller to emner fra en fagskoleutdanning, er det mulig å ta disse modulbasert. Dette gjør studiene svært fleksible, og kursopplegget kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Studiene kan tas enten som rene nettstudier, eller som nettstudier med samlinger. Her tilpasser vi opplegget etter den enkelte bedrifts ønsker.

Virksomheter som tilbyr studier innen ledelse, administrasjon og juridiske fag

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt