Helse, pedagogikk og oppvekstfag er sentrale fagområder ved flere av skolene våre i konsernet. Vi tilbyr kurs og studier på ulike utdanningsnivå innen bl.a. kreftomsorg, migrasjonshelse, pleie og omsorg, spesialpedagogikk, velferdsteknologi m.m.

Prognoser, viser at yrker innen disse områdene kommer til å være trygge i mange år fremover. Det er et stort behov for ansatte til barnehage og skole, sykehus og legesentre.

Vi tilbyr et bredt spekter av helse- og oppvekstfag innenfor videregående skole, men vi tilbyr også korte yrkesrettede utdanninger og fagskoleutdanninger. Utdanningene passer for deg som ønsker å ta et yrkesfaglig videregåendeløp, ønsker å formalisere realkompetanse ved å være praksiskandidat eller ønsker et kort yrkesrettet studieløp, hvor du etter fullføring er raskt ute i jobb.

Våre studier er svært fleksible, og kursopplegget kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Studiene kan tas enten som rene nettstudier, eller som nettstudier med samlinger. Her tilpasser vi opplegget etter den enkelte bedrifts ønsker.

Virksomheter som tilbyr studier innen helse, pedagogikk og oppvekst

Medlearn

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt