Vi tilbyr et bredt spekter av studier og kurs innen dette fagområdet. Studiene er praktisk orientert og dekker fagfelt som bl.a. byggetegning, tekniske anlegg og terreng, materiallære, internkontroll og ENØK mm.
Våre studier er svært fleksible, og kursopplegget kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Studiene kan tas enten som rene nettstudier, eller som nettstudier med samlinger. Her tilpasser vi opplegget etter den enkelte bedrifts ønsker.

Virksomheter som tilbyr studier innen bygg, drift og vedlikehold

Vi har mer enn 30 års erfaring innen kompetanseutvikling tilpasset næringslivet

Ta kontakt