Vi bidrar til kompetanseheving i din bedrift

Vi dekker fremtidens kompetansebehov

Digitale verktøy

Tilpassede kurs

Kompetansepartner

Omstilling

Mer enn halvparten av alle norske bedrifter har behov for kompetanseheving blant sine ansatte. Vi hjelper deg med å dekke behovet i din bedrift. Ved å benytte de nyeste og mest fleksible tjenestene innen digital læring, kan dine ansatte få det faglige påfyllet de trenger. Dette gjør at bedriften stiller sterkere i fremtiden, og sørger for at dere har den kompetansen dere trenger til en hver tid.

Fleksible kurs og nettstudier

Intendia har en bred portefølje av kurs og utdanninger. Svært mange av våre kurs og studier tilbys via nettstudier, eller nettstudier med samlinger. I tillegg har vi en rekke stedbaserte tilbud. Stor fleksibilitet gjør at dine ansatte kan heve kompetansen – uten å ta for lange avbrekk fra jobb. Våre digitale verktøy sikrer optimalt læringsutbytte uavhengig av hvor du befinner deg. Studiene er kun et tastetrykk unna. Om du ønsker at nettstudiene skal følges opp med noen fysiske samlinger underveis, er dette også noe vi legger til rette for.

Våre virksomheter

Vi består av åtte sterke merkevarer, hver med sitt unike fokus og historie.

Berghs School of Communication
Joblearn
Bjørknes Privatskole
Medlearn
iris

Siste aktuelle saker

Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI

Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI, og utviklet digitale kurs for egne ansatte og samarbeidspartnere. Kursene vil bli tilgjengeliggjort gjennom Happy Homes Digital Academy som er utviklet i samarbeid med NKI. Det utvikles tre kurs: 1. Kunden i fokus: Målgruppe – Trender – Presentasjon – Ide-konsept 2. Material og fargelære: Fargelære – Gulvbelegg […]

Hotell- og reiselivsnæringen opplever krevende tider. Dette er tiden for å tenke kompetanseutvikling og innovasjon!

Hotell- og reiselivsnæringen opplever et sviktende marked som følge av koronarestriksjoner – både innenlands og internasjonalt. Det er krevende å spå når situasjonen vil endre seg, og hvordan den «nye normalen» vil bli seende ut. Mange vil bli berørt, og vi vil sannsynligvis komme tilbake til en annen hverdag enn den vi er vant til. […]

Læring for næring – dagens utdanningssystem må utfordres!

Norsk næringsliv opplever stort behov for faglært kompetanse. Økt endringstakt og behov for økt omstillingsevne, utfordrer dagens utdanningssystem. I mange tilfeller evner ikke dagens utdanningssystem i tilstrekkelig grad å imøtekomme næringslivets kompetansebehov raskt nok. Felles for mange av behovene, er at de ikke utelukkende kan imøtekommes gjennom tradisjonelle utdanningsløp og «klasseromsundervisning» – men fordrer erfaringsbasert […]

Våre samarbeidspartnere