Aktuelt

Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI

Happy Homes har inngått et samarbeid med NKI, og utviklet digitale kurs for egne ansatte og samarbeidspartnere. Kursene vil bli tilgjengeliggjort gjennom Happy Homes Digital Academy som er utviklet i samarbeid med NKI. Det utvikles tre kurs: 1. Kunden i fokus: Målgruppe – Trender – Presentasjon – Ide-konsept 2. Material og fargelære: Fargelære – Gulvbelegg […]

Hotell- og reiselivsnæringen opplever krevende tider. Dette er tiden for å tenke kompetanseutvikling og innovasjon!

Hotell- og reiselivsnæringen opplever et sviktende marked som følge av koronarestriksjoner – både innenlands og internasjonalt. Det er krevende å spå når situasjonen vil endre seg, og hvordan den «nye normalen» vil bli seende ut. Mange vil bli berørt, og vi vil sannsynligvis komme tilbake til en annen hverdag enn den vi er vant til. […]

Læring for næring – dagens utdanningssystem må utfordres!

Norsk næringsliv opplever stort behov for faglært kompetanse. Økt endringstakt og behov for økt omstillingsevne, utfordrer dagens utdanningssystem. I mange tilfeller evner ikke dagens utdanningssystem i tilstrekkelig grad å imøtekomme næringslivets kompetansebehov raskt nok. Felles for mange av behovene, er at de ikke utelukkende kan imøtekommes gjennom tradisjonelle utdanningsløp og «klasseromsundervisning» – men fordrer erfaringsbasert […]

Lange læringsløp møter ikke nødvendigvis næringslivets behov alene

Økt endringstakt og behov for økt omstillingsevne utfordrer dagens utdanningssystem. Tidligere opplevde vi større teknologiske innovasjoner med noen års mellomrom (video, mobiltelefon, Internett, osv.). I dag opplever vi teknologiske nyvinninger nærmest ukentlig – og nye kompetansebehov skapes over natten. Evnen til å forutse og planlegge blir ofte krevende og tar tid. En integrering av slike […]

Kompetanseutvikling – rett på bunnlinja!

De aller fleste er enige om at kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig. Fokus på definerte og klassiske utdanningsløp, har lenge stått sterkt – mens begrepet «livslang læring» nå får stadig bedre fotfeste. Men – kontinuerlig kompetanseutvikling koster! Næringslivet må veie kostander forbundet med kompetanseutvikling av sine ansatte, opp mot «oppsidene» dette har – med andre ord […]

Digital læring – tilstrekkelig effekt?

Bruk av digital læring – og effekten av dette – har ofte vært gjenstand for diskusjon. Nå som store deler av Norge har vært rammet av korona-pandemien, har mange måttet flytte både arbeid og utdanning over på digitale flater. Dette har påvirket den alminnelige oppfatningen om at digitale virkemidler i stor grad er utilstrekkelige. Men […]

Intendia satser tungt på tettere samarbeid med næringslivet

Hans-Petter Nygård, som kommer fra stillingen som Administrerende direktør for en rekke av merkevarene i Intendia, går nå inn i rollen som ansvarlig for konsernets satsing mot bedriftsmarkedet. –  Hans-Petter har 17 åre erfaring fra konsulentbransjen, og kombinert med skoleerfaringen hans, vil han være en verdifull ressurs i bedriftssatsingen vår, sier konsernsjef Mikael Kaunitz. Økt […]